Podsumowanie 2 Forum Ochrony Środowiska w Warszawie

Nasza firma, w celu ciągłego pogłębiania swojej wiedzy na temat branży wodno-kanalizacyjnej, miała okazję brać udział w II Forum Ochrony Środowiska, organizowanym przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie", które odbyło się w Warszawie, w dniach 15-16 lutego 2016r.
Forum poruszało kluczową dla naszych czasów problematykę konieczności wdrażania rozwiązań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi (w tym przede wszystkim wodą). Bardzo mocny nacisk w przeprowadzonych debatach kładziono na aspekty etyczne podejmowanych działań inwestycyjnych - aby nie kierować się wyłącznie aspektem ekonomicznym, ale także kwestią zapewnieniu środowisku należytej ochrony.

Udział w forum był niezwykle wzbogacającym doświadczeniem, a tematyka na nim poruszana bardzo podobna do działań i misji naszej firmy:
Pomiar Serwis: Opomiarowanie Mediów to nasz wkład w środowisko i lepszą przyszłość
Misja Wydawnictwa Pomiar Serwis

Więcej informacji na temat forum oraz obszerna fotorelacja jest dostępna na stronie
http://igwp.org.pl/index.php/relacja-ii-forum-ochrony-srodowiska