Spotkanie z Historią

Zawsze inspirowała nas historia. Od czasów Rzymian ludzie realizowali marzenia o świeżej wodzie we własnym domu. Niedawno w Lesznie odkryto drewniany rurociąg pochodzący z 18 wieku.


W pierwszym numerze czasopisma  Pomiar Serwis sp. z o.o. również nawiązujemy do historii. Cały numer jest zredagowany tak jak przed wojną. Znaleźć w czasopiśmie można artykuły z minionego wieku a wraz z nimi ich współczesną wersję.

Zabytkowy rurociąg w Lesznie


Podczas prac modernizacyjnych na ulicy Chrobrego w Lesznie natrafiono na fragment starego drewnianego rurociągu. Pochodzi on prawdopodobnie z drewnianego systemu wodociągowego gdy W centrum miasta funkcjonowały baseny, do których doprowadzano wodę ze źródła Pażla (Paschelbrunnen). Rurociąg działał na zasadzie grawitacyjnej, bo ujęcie wody znajdowało się kilka metrów powyżej punktu poboru.