Przetarg na dostawę urządzeń pomiarowych

Dziś 24 czerwca o godzinie 12.00 mija termin składania ofert na dostawę urządzeń pomiarowych w biurze firmy, tj. ul. Leśna 21, 87-124 Złotoria k. Toruniajak poniżej.

Ofertę wraz z załącznikami należało przesłać na adres biura zamawiającego, w zamkniętej kopercie
oznaczonej opisem:
Pomiar Serwis Sp. z o.o.,
ul. Leśna 21, 87-124 Złotoria k. Torunia

„Oferta na dostawę urządzeń pomiarowych - wodomierzy do dalszej sprzedaży w ramach
dystrybucji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.

opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Przedmiotem niniejszego przetargu ofertowego jest dostawa wodomierzy na rok 2015/2016, przeznaczonych do dalszej sprzedaży do klientów obsługiwanych przez firmę Pomiar Serwis Sp. z o.o. - dystrybucja na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. Szczegóły pod tym linkiem.