Zapraszamy na bydgoskie targi WodKan 2015

26 maja 2015 roku rozpoczynają się w Bydgoszczy XXIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2015, które jak co roku będą gościły firmy z branży wodociągowo-kanalizacyjnej zarówno z Polski jak i zagranicy. Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją Targów objęła Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Maria Wasiak oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski.Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, uruchomiło strumień funduszy zagranicznych, który wyzwolił energię i wolę zmian w całej branży wod-kan. Od 2003 roku na gospodarkę wodną i ochronę wód wydano łącznie (wkład własny gmin oraz przedsiębiorstw + dotacje unijne) ponad 60 mld zł. Budowa ujęć i systemów doprowadzania wody oraz budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody kosztowały ponad 16 mld zł.

Od 1990 roku do 2013, według danych opracowanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, na terenie Polski wybudowano 194,1 tys. km sieci wodociągowej i 106,2 tys. km sieci kanalizacyjnej. Od 1995 roku zauważalny jest stały wzrost ilości oczyszczalni biologicznych oraz oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. W efekcie mamy doskonałą wodę w kranach, coraz lepszą w rzekach i jeziorach. Poprawia się stan naszego środowiska naturalnego.

Targi, odbywające się od 1993 roku, prezentując najnowszą technikę i urządzenia o światowym standardzie stały się motorem rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która wraz z samorządami jest ich adresatem. Wystawcami na bydgoskich Targach są zarówno producenci krajowi, jak i zagraniczni.

Bydgoskiej Imprezie towarzyszą również, organizowane przez Wystawców, a także Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, konferencje poruszające najistotniejsze problemy branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wystawcy spotykają się również na Targowej Biesiadzie.

Jak każdego roku Targom towarzyszą konkursy połączone z nagrodami za najciekawszą ekspozycję, i ten najważniejszy o Statuetkę Grand Prix Targów WOD-KAN, przyznawaną za najciekawsze rozwiązanie techniczne. Laureaci wiedzą, że dzięki tym nagrodom są rozpoznawalni w branży.

Na pozytywny odbiór Targów Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” pracowała przez ponad dwadzieścia lat. Dziś Targi bydgoskie mają tę niezwykłą atmosferę święta, radości ze spotkania i jednocześnie poczucia, że wszyscy bierzemy udział w ważnym wydarzeniu, które wpływa na postęp i rozwój cywilizacyjny całego kraju.

Jak co roku w Bydgoszczy gościć będziemy przedstawicieli Sejmu i Senatu, ministerstw sektora wod-kan oraz związanych z branżą instytucji państwowych, m.in. KZGW, UOKIK, NFOŚiGW. Nie zabraknie reprezentantów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przedstawicieli władz miasta i regionu. Swoje przybycie zapowiedział Minister Środowiska Pan Maciej Grabowski.

Dorota Jakuta
Prezes IGWP, Komisarz Targów