UOKiK: Spółka ciepłownicza bezprawnie naliczała opłaty dodatkowe - gospodarka komunalna

UOKiK: Spółka ciepłownicza bezprawnie naliczała opłaty dodatkowe - gospodarka komunalna