Dołączyliśmy do członków Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Z radością informujemy że firma Pomiar Serwis dołączyła do organizacji samorządu gospodarczego zostając członkiem IGWP.

Co dzięki temu zyskujemy?


 • prawo głosu w najważniejszych sprawach dla branży,
 • realny wpływ na kształt powstających aktów prawnych dotyczących branży poprzez udział w Zespołach tematycznych działających przy IGWP, 
 • wpływ na kształtowanie polityki z zakresu wody i ścieków w Unii Europejskiej,
 • bezpłatny dostęp do analiz  technicznych, ekonomicznych - ceny wody i ścieków, benchmarking,
 • możliwość wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych podczas spotkań organizowanych przez IGWP,
 • korzystanie na preferencyjnych warunkach z zagranicznych wyjazdów techniczno – szkoleniowych  - poznanie  nowoczesnych technologii i systemów zarządzania firmami wodociągowo-kanalizacyjnymi w Unii Europejskiej,
 • uczestnictwo w organizowanych  i dotowanych  szkoleniach,
 • uczestnictwo w organizowanych zgodnie z potrzebami Członków IGWP bezpłatnych spotkaniach konsultacyjno-doradczych odbywających się na terenie całego kraju w siedzibach przedsiębiorstw,
 • uczestnictwo w organizowanych we współpracy ze szkołami wyższymi studiach podyplomowych,
 • bezpłatne uczestnictwo w konferencjach IGWP organizowanych podczas Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy,
 • udział w Kongresach Wodociągowców Polskich – uchwały Kongresu  zobowiązują kierownictwo IGWP  do podejmowania działań w celu ich realizacji,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r i dziś zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Nasza siedziba znajduje się w Bydgoszczy.
Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających funkcjonowanie branży. Prowadzimy działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentujemy interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

Izba jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Międzynarodowej Organizacji Zaopatrzenia w Wodę IWA z siedzibą w Londynie, Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EUREAU z siedzibą w Brukseli. Izba poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EUREAU: do spraw wody, ścieków oraz prawa i ekonomii.

Od 1993 roku Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie corocznie, w Bydgoszczy organizuje Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, najważniejsze w Polsce i jedne z głównych w Europie. Dzięki wieloletnim zabiegom Izby w 2009 r, po raz pierwszy Targi odbyły się w nowym Centrum Wystawienniczym. Co trzy lata organizowane są Kongresy Wodociągowców Polskich, dotyczące najważniejszych dla branży spraw.

Priorytetem w działaniach Izby jest także opracowanie i wdrożenie standardów technicznych. Aktualnie opracowywane są: „Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej - wytyczne do planowania gospodarki osadami z komunalnych oczyszczalni ścieków". Opracowanie standardów dla branży wod-kan jest jednym z kluczowych działań Izby, ze względu na swoją wagę oraz długofalowy wpływ na sposób funkcjonowania całego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.