Doradzamy - jak zabezpieczyć przed mrozem wodomierz?

Idzie zima,
idzie zima,
idzie mróz
- tak brzmi popularna wśród przedszkolaków piosenka z pokazywaniem. Należałoby ja zaśpiewać każdemu kto ma otwarty garaż lub okno do piwnicy w której trzyma wodomierz. Istnieje bowiem ryzyko zamarznięcia instalacji wodnej gdy zima za oknem.

Dla prawidłowego działania wodomierza temperatura w miejscu jego montażu nie powinna być mniejsza niż 4 stopnie Celsjusza. Często są to studnie, piwnice, garaże, które w czasie przymrozków należy dogrzewać. Zebraliśmy kilkanaście wskazówek :

Należy pamiętać o

  • nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych jak też uzbrojenia sieci wodno kanalizacyjnych, które znajdują się przed i na posesji.
  • nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia
  • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożarów
  • regularnie czyścić wpusty uliczne oraz studzienki ściekowe w celu swobodnego spływu wód opadowych


Te i inne porady znaleźć można w Informatorze Gospodarki Wodomierzowej - polecamy wszystkim jego nabycie.