Relacja z Kongresu Wodociągowców

 Szanowni Państwo
W imieniu Pani Prezes składam serdeczne podziękowania za Państwa udział w VI Kongresie Wodociągowców Polskich, który odbył się 28. października 2014r.
Zapraszam także na stronę www.igwp.org.pl/kongres , gdzie dostępne są prezentacje Kongresowe oraz zdjęcia z wydarzenia.
Z poważaniem  Iwona Włodarek Asystentka Prezesa

Powyższe podziękowanie otrzymaliśmy po zakończonym Kongresie. Zapraszamy zainteresowanych do przejrzenia materiałów, które są dostępne na łamach powyższych stron.
Tak prezentowało się logo Kongresu:

Kongres składał się z dwóch paneli:

Panel 1:
 - Branża widziana oczami właściciela: przedstawiciele Związku Miast Polskich Dyrektor Andrzej Porawski i mec. Jędrzej Bujny
 - Wyzwania gospodarki wodnej w aspekcie branży wod-kan: Witold Sumisławski, Prezes KZGW
 - Cena sukcesu: prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, Katedra Ekonometrii i Statystyki UMK w Toruniu
 - Branża w oczach urzędu kontroli - Magdalena Iwańska-Płonka, Główny Specjalista UOKiK Katowice oraz Maciej Fragsztajn, Dyrektor UOKiK Katowice

Panel 2:
 - Zamiast centralnego regulatora - dobrowolny benchmarking przedsiębiorstw: Carl Emil Larsen, Dyrektor duńskiej organizacji DANVA
 - Konsolidacja włoskiego sektora wod-kan: Roberto Zocchi, przedstawiciel Federutility – Włoskiej Federacji Energii i Wody. Członek EUREAU, szef komisji ds. ekonomicznych (EU3)
 - Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Niemczech: Michael Haug, Bavarian Environment Agency

Kongres Wodociągów Polskich podsumowano następującymi słowami:

"Uczestnicy Kongresu przyjęli z zadowoleniem wysoką ocenę dokonań branży w minionym 25 leciu, wyrażoną miedzy innymi przez przedstawiciela Prezydenta Polski oraz przedstawicieli MŚ i Senatu RP.

Dynamiczny rozwój branży, powiązany z troską o środowisko naturalne, możliwy był dzięki wsparciu funduszy europejskich i krajowych. Był jednak przede wszystkim efektem determinacji, profesjonalizmu i oddania całego środowiska wodociągowego. Przed nami kolejne wyzwania cele nakreślone miedzy innymi w polityce państwa do roku 2020. Ich realizacja będzie tym łatwiejsza, im szybsze będą zmiany ważnych dla branży przepisów prawa. Uczestnicy Kongresu uznali za ważne dla środowiska wodociągowego następujące wnioski:

1. Przyszłość rozwiązań organizacyjnych i właścicielskich może być kształtowana jedynie na drodze dialogu branży z samorządami terytorialnymi i ich związkami.

2. Istnieje pilna potrzeba kompleksowych zmian przepisów prawnych, na podstawie których działają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a w szczególności przepisów ustawy zaopatrzeniowej, kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce komunalnej. Izba powinna kontynuować działania idące w kierunku wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych.

3. Należy podjąć prace nad przygotowaniem założeń nowelizacji rozporządzenia z dn. 28.06. 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Kongres zwraca się z wnioskiem do jego uczestników o zgłaszania propozycji i aktywny udział w pracach zespołu merytorycznego powołanego przez Izbę.

4. Kongres zobowiązuje Radę Izby do wystąpienia z inicjatywą zmian w stosowanych przepisach, w kierunku przywrócenia obowiązku przyłączenia nieruchomości do najbliższych sieci kanalizacji sanitarnej, w wyznaczonym decyzją administracyjną terminie."