Przestrogi przed firmami wodociągowymi

Płacisz za podłączenie kanalizacji, płacisz za odczyt liczników których nie posiadasz? Za dużo płacisz za wodę? Była przerwa w dostawie wody a ty i tak płaciłeś za wodę? Sprawdź jakie najczęściej wykroczenia popełniają firmy wodociągowo - kanalizacyjne.


Dzisiaj chcieliśmy zwrócić uwage na nieuczciwe praktyki w sektorze wodno - kanalizacyjnym, które zostały omówione podczas Kongresu Wodociągowców w Warszawie.


Najczęściej stwierdzane przez Prezesa UOKiK są praktyki gdzie celem jest uzyskanie korzyści ekonomicznych kosztem  odbiorców. • Jedną z nich jest wyłączanie odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków spowodowane określonymi okolicznościami (np. brak prądu, awaria)
 • Innym jest określanie górnej granicy bonifikaty (upustu jakościowego, obniżenia należności) z tytułu dostawy wody o pogorszonych parametrach 
 • Kolejnym są nadmierne i nieproporcjonalne sankcje za niewywiązywanie się z umowy przez odbiorcę (np. ustalenie sposobu naliczenia zużycia wody jeśli wodomierz zostanie uszkodzony przez użytkownika)
 • Uwzględnianie w cenie usługi świadczonej na rzecz osób nieposiadających wodomierzy kosztów ich odczytu;
 • Często rozlicza się wg tej samej stawki odbiorców przemysłowych i indywidualnych pomimo generowania przez nich innych kosztów związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków • Za ubytki wody w sieci obciążani są odbiorcy • Podczas przyłączania nakładano na osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci obowiązku poniesienia kosztów robót niestanowiących kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; lub, • nakładanie obowiązku pokrycia kosztów włączenia do sieci (tzw. wcinki do sieci), obejmujących koszty zakupu i montażu niezbędnych materiałów (nawiertka, trójnik);


Ponadto, wskazane zostały inne naruszenia


 • nieuczciwa cena wykonania ustalona w sposób ryczałtowy • uniemożliwianie innym przedsiębiorcom wykonanie przyłącza do sieci • nakładanie na właścicieli nieruchomości obowiązku współfinansowania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 


Do opracowania wykorzystaliśmy materiały z Kongresu Wodociągowców w Warszawie, a w szczególności z panelu pt. "Branża w oczach urzędu kontroli" - Magdalena Iwańska-Płonka, Główny Specjalista UOKiK Katowice oraz Maciej Fragsztajn, Dyrektor UOKiK Katowice. Więcej materiałów znaleźć można na stronie http://www.igwp.org.pl/materialy-kongres