Najlepsze porady o wodomierzach

Od założenia naszej strony internetowej usiłujemy przybliżyć wszystkim przepisy, zasady działania i modele wodomierzów.

Teraz mamy w rękach dla Państwa Poradnik obszernie ilustrujący zagadnienia, wyjaśniający normy prawne z dziedziny wodomierzów. Ten Informator przybliży zagadnienia i pozwoli spojrzeć na liczniki zużycia wody bardziej pewnym okiem.

Informator został wydany przez Wydawnictwo Pomiar Serwis. Jego autorami są: Krzysztof Kuziemkowski, Tomasz Graczyk i Sebastian Skulimowski. Więcej informacji znaleźć można na stronie Wydawnictwa.


W publikacji znaleźć można takie zagadnienia jak:


 • Sposób montażu wodomierza
 • Klasy metrologiczne wodomierzy
 • Klasy dokładności wodomierzy
 • Straty wody w Twoim domu
 • Przydatne przepisy i normy
 • Studnie Wodomierzowe
 • Zestaw hydrantowy PS1
 • Podział urządzeń pomiarowych
 • Prawidłowy układ urządzeń na przyłączu wodomierzowym
 • Zabezpieczanie przyłącza wodomierzowego
 • Zalecenia dotyczące zabezpieczenia wodomierzy przed niskimi temperaturami
 • Usługa punktowego monitoringu przyłącza wodomierzowego
 • Systemy zdalnego odczytu
Polecamy jego zakup poprzez stronę Wydawnictwa.