Optymalizacja doboru wodomierza


Aby prawidłowo dobrać wodomierz, zgodnie z wymogami obowiązującej normy PN-EN 14151 zaleca się na podstawie spodziewanych w instalacji strumieni objętości wody wybrać wodomierz kierując się typem , klasą obciążeń i wielkością wodomierza podaną przez producenta.

Pomiar-Service proponuję dobór wodomierza w oparciu o monitoring przepływów za pośrednictwem wysokiej klasy rejestratora cyfrowego.

Opracowanie wyników obejmuje między innymi:

  • postać graficzą faktycznego zużycia wody w okresie monitorowania
  • analizę dobowej krzywej rozbiorów z uwzględnieniem przepływów maksymalnych, średnich i minimalnych
  • opnię techniczną wskazującą zalecaną wielkość i typ wodomierza dla monitorowanego przyłącza