Za duży albo za mały wodomierz

Duży wodomierz


Zbyt duży wodomierz nie tylko zwiększa koszt inwestycji ale wykazuje mniejsza dokładność wskazań w okresach małego poboru wody.

Mały wodomierz


Dobór zbyt małego wodomierza powoduje przeciążenia i przedwczesne zużycie części czynnych.

Odpowiedni wodomierz

Aby zainstalowany wodomierz pracował właściwie w granicach jego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych błędów wskazań, należy wnikliwie ustalić zakres jego pracy w ciągu doby, względnie zakres ten ustalić w oparciu o miesięczne zużycie wody przy uwzględnieniu chwilowych, maksymalnych wartości strumienia objętości.

Najlepiej dobrać wodomierz na wartość 0,6 do 0,8 maksymalnego strumienia objętości który podany jest na kartach katalogowych.

Strumień objętości

Strumień objętości jest ilorazem objętości wody przepływającej przez licznik i czasu w jakim ten przepływ nastąpił. Objętość wyrażana jest w metrach sześciennych lub litrach a czas w godzinach minutach lub sekundach.