Kryteria doboru wodomierza

Dobór właściwej średnicy DN wodomierza


Właściwą wielkość wodomierza czyli średnicę nominalną wybieramy mając na uwadze:
  • warunki pracy - czyli przeciętną i maksymalną wartość roboczego strumienia objętości wody przepływającej w przewodzie do którego wodomierz ma być podłączony.
  • stratę ciśnienia jaką spowoduje zamontowanie wodomierza w sieci
  • temperatura pracy
  • ciśnienie wody
  • warunki wbudowania wodomierza w przewód wodomierzowy

Zbyt duży wodomierz nie tylko zwiększa koszt inwestycji ale wykazuje mniejsza dokładność wskazań w okresach małego poboru wody.

Dobór zbyt małego wodomierza powoduje przeciążenia i przedwczesne zużycie części czynnych.

Odpowiedni wodomierz

Aby zainstalowany wodomierz pracował właściwie w granicach jego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych błędów wskazań, należy wnikliwie ustalić zakres jego pracy w ciągu doby, względnie zakres ten ustalić w oparciu o miesięczne zużycie wody przy uwzględnieniu chwilowych, maksymalnych wartości strumienia objętości.

Najlepiej dobrać wodomierz na wartość 0,6 do 0,8 maksymalnego strumienia objętości który podany jest na kartach katalogowych.

Wyjaśnienia pojęć


Średnica Nominalna DN

Oznaczenie liczbowe wspólne dla wszystkich części składowych instalacji rurowej, wyłączając w ten sposób oznaczenie ich średnicy zewnętrznej lub wymiaru gwintu.
DN jest liczbą całkowitą, stosowana tylko w celach porównawczych.
Liczba DN przybliża wymiar konstrukcyjny.

Strata Ciśnienia

Jest to spadek ciśnienia powstający przy przepływie wody np. przez przewody rurowe.
Strata ciśnienia spowodowana jest zamontowanie w rurociągu wodomierza.


Określana jest dla danego strumienia objętości.

Strumień objętości

Strumień objętości jest ilorazem objętości wody przepływającej przez licznik i czasu w jakim ten przepływ nastąpił. Objętość wyrażana jest w metrach sześciennych lub litrach a czas w godzinach minutach lub sekundach.