Co powinno decydować o wyborze wodomierza?

Dobór właściwej wielkości wodomierza


Właściwą wielkość wodomierza czyli średnicę nominalną wybieramy mając na uwadze:
  • warunki pracy - czyli przeciętną i maksymalną wartość roboczego strumienia objętości wody przepływającej w przewodzie do którego wodomierz ma być podłączony.
  • stratę ciśnienia jaką spowoduje zamontowanie wodomierza w sieci
  • temperatura pracy
  • ciśnienie wody
  • warunki wbudowania wodomierza w przewód wodomierzowy

Strata Ciśnienia


Jest to spadek ciśnienia powstający przy przepływie wody np. przez przewody rurowe.
Strata ciśnienia spowodowana jest zamontowanie w rurociągu wodomierza.
Określana jest dla danego strumienia objętości.